You are hereUBA

UBA


Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 16 min 55 sec geleden

UBA-congres in het Dommelhof te Neerpelt

vr, 16/03/2018 - 12:53

Op zaterdag 5 mei 2018 is het weer zover! Het UBA-congres gaat dit jaar door in de gebouwen van het Dommelhof te Neerpelt (Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt). Dat dit een prachtlocatie is, zal iedereen met eigen ogen kunnen vaststellen. Alles nodigt ertoe uit om er een prachtige UBA- en familiedag van te maken.

ES'HAIL2 satelliet

ma, 12/03/2018 - 11:28

Roger, ON4LAJ, meldt dat de lancering van de Es’hail 2 satelliet voorzien is voor 28 maart. Deze geostationaire kunstmaan zal zendamateurs de mogelijkheid bieden om heel wat DX verbindingen tot stand te brengen.

Ice Hockey World Championship in Denmark

ma, 26/02/2018 - 11:01

Las je het nieuws i.v.m. OZ18ICE en 5P8ICE op pagina traffic news pagina? Hier kom het reglement van het hieraan verbonden award aan de weet.

Vergunning voor een tweede residentie

do, 22/02/2018 - 20:04

Wie in het verleden een vergunning voor zijn/haar tweede residentie ontvangen heeft zal waarschijnlijk al gemerkt hebben dat deze er dit jaar niet bij was. Het BIPT laat nu weten dat ze op eenvoudige aanvraag en zonder bijkomende kosten een bijkomende vergunning voor de tweede residentie zal bezorgen. Wie een vergunning voor een tweede residentie wenst stuurt hiervoor een mail naar ram [at] bipt [dot] be. Vermeld in deze mail zeker je naam, voornaam, call en het adres van je tweede residentie.  

Heb je de factuur voor je zendvergunning 2018 nog niet ontvangen (of nog niet betaald)?

do, 22/02/2018 - 19:56

Wie nog geen factuur voor zijn/haar BIPT zendvergunning 2018 nog niet ontvangen heeft dient dit voor 1 maart 2018 te melden aan het BIPT. Op 1 maart worden immers alle niet betaalde vergunningen als opgezegd beschouwd, wat tot gevolg heeft dat men na deze datum opnieuw de volledige dosssierkosten (40 Euro) moet betalen om opnieuw een zendvergunning te verkrijgen. Indien je in dit geval bent stuur je best onmiddellijk een mail naar ram [at] bipt [dot] be, waarin je verklaart nog geen factuur ontvangente hebben en om het toesturen van de factuur vraagt. Vermeld in deze mail zeker je naam, voornaam, call en adres. Je kan ook vragen om de factuur per e-mail toegestuurd te krijgen. Indien je dat wenst mag je ON7YD (on7yd [at] uba [dot] be) in cc zetten van je mail aan het BIPT. Zo kunnen wij de problemen beter opvolgen. Een wellicht overbodige opmerking: hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wie al wel een factuur ontvangen heeft, maar deze nog niet betaalde. Onmiddellijk betalen is de boodschap om 40 Euro bijkomende kosten te voorkomen. Enkel wie een grondige (door het BIPT aanvaardbare) reden heeft kan eventueel nog vrijgesteld worden van de dossierkosten bij een laattijdige betaling.

BIPT: problemen met de zendvergunningen

do, 22/02/2018 - 19:35

Het BIPT heeft aan de erkende verenigingen gevraagd om een stand van zaken op te maken wat betreft de problemen met de zendvergunningen en deze problemen gebundeld aan het BIPT te bezorgen. Daarom bij deze een oproep aan onze leden om alle bestaande problemen te melden aan Rik, ON7YD, bestuurder belast met de relaties met het BIPT (on7yd [at] uba [dot] be). Het gaat in eerste instantie om: - aanvragen voor korte roepnamen (vanity calls) - aanvragen voor het gebruik van hoog vermogen - aanvragen voor een morse attest - aanvragen voor een nieuwe roepnaam (na het slagen in het examen basisvergunning of het HAREC examen) - adreswijzigingen Andere problemen mogen natuurlijk ook gemeld worden. Indien je een probleem hebt met je vergunning gelieve dan volgende gegevens mee te delen: - aard van de aanvraag (zie hierboven) - datum van de aanvraag - indien mogelijk een kopij (scan, foto) van het aanvraagformulier of brief - eventuele correspondentie met het BIPT over uw aanvraag (e-mails, brieven) Wij zijn van plan om een eerste bundel begin maart naar het BIPT te sturen, alle meldingen die mij tot en met 28 februari bereiken zullen hierin opgenomen worden. Meldingen die ik na 28 februari ontvang zullen natuurlijk ook nog behandeld worden, maar op een later tijdstip.  

Tweetalige Radio RF Engineer (M/V - NL/FR) gezocht

do, 15/02/2018 - 10:58

Ypto is het NMBS filiaal dat alle IT en Telecom oplossingen voor de groep uitwerkt. Voor de uitrol van ons nieuw DMR netwerk zijn we nog op zoek naar een tweetalige Radio RF Engineer (M/V - NL/FR). Interesse?

Vier nieuwe landen krijgen een 60m band toewijziging

wo, 14/02/2018 - 10:57

De IARU meldt dat zendamateurs in Tsjechië, Niew-Zeeland, IJsland en Argentinië zich over een 5MHz band toewijzing kunnen verheugen.

Mooiste dorpen van Namen (CRD)

wo, 14/02/2018 - 09:59

De sectie CRD geeft gedurende 2018 een diploma uit voor contacten met de mooiste dorpen van de provincie Namen. Ga je mee op ontdekkingstocht?

eCQ-QSO 02/2018 is online

zo, 11/02/2018 - 17:02

Het eerste nummer van eCQ-QSO voor 2018 is vanaf nu beschikbaar en kan als PDF bestand gedownload worden van de UBA-website.

YOTA 2018 camp in South Africa

do, 08/02/2018 - 21:10

UBA is looking for 3 participants and a team leader to join the YOTA 2018 camp in South Africa. The camp is held from 8 till 15 August 2018 Team leader - Age 18-30 years Team member - Age 15-25 years  

YOTA 2018 in South Africa

do, 08/02/2018 - 20:38

UBA is looking for 3 participants and a team leader to join the YOTA 2019 camp in South Africa. The camp is held from 8 till 15 August 2018 Team leader - Age 18-30 years Team member - Age 15-25 years

Estonian Republic 100

ma, 05/02/2018 - 11:02

De Baltische staten vieren hun 100 jaar. In Estland wordt dit herdacht met een herinneringsdiploma.

Vergunningen 2018 (vervolg)

zo, 04/02/2018 - 21:11

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Dupont (BIPT dienst radioamateurs) over de vergunningen 2018 hebben we bij het BIPT onze twijfels geuit over de wettelijkheid van het toepassen van een ontwerp Koninklijk Besluit. Een KB wordt normaal gezien pas van kracht na de goedkeuring door de wetgevende macht (parlement) en publicatie in het staatsblad. Tot dan blijft het een ontwerp dan mogelijks nog ondergevig kan zijn aan wijzigingen. Vandaag hebben we hierover een verduidelijking ontvangen van de heer Jimmy Smedts, woordvoerder van het BIPT.

Te veel betaald jaarlijks recht bij een nieuwe zendvergunning

zo, 04/02/2018 - 11:11

Wie slaagt in het examen basisvergunning moet sinds enige tijd niet enkel de dossierkosten maar ook het jaarlijks recht betalen vooraleer de zendvergunning uitgereikt wordt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wie nog geen basisvergunning heeft en slaagt voor het HAREC examen. Dit betekent dat men voor de periode tussen de betaling en het uitreiken van de vergunning jaarlijks recht betaald zonder in het bezit te zijn van een vergunning, wat in feite niet correct is. Indien de vergunning onmiddellijk na de betaling uitgereikt wordt zal waarschijnlijk geen enkele radioamateur malen om die enkele dagen "te veel betaald" jaarlijks recht.

Vergunningen 2018

di, 30/01/2018 - 21:06

De voorbije weken hebben we heel wat vragen ontvangen in verband met de vergunningen 2018.  Omdat we dit jaar maar één vergunning ontvangen hebben vroegen veel leden zich af hoe ze moesten voldoen aan de verplichting om de vergunning bij het zendstation te bewaren indien men meer dan één station had (bijvoorbeeld een vast en mobiel station). Verder waren er ook vragen over het formaat van de vergunning. We hebben daarop deze vragen aan het BIPT gesteld en vandaag een antwoord ontvangen dat hier intergraal weergeven.

25 Jaar Thracian Rose Club

di, 30/01/2018 - 09:54

De Bulgaarse club Thracian Rose Club is een kwart eeuw jong. Vier je mee?

Kosovo erkend als DXCC entiteit

zo, 28/01/2018 - 11:51

De ARRL, uitgever van het befaamde DXCC programma, heeft de criteria waaraan een bepaald land of gebied moet voldoen om als aparte DXCC entiteit te worden erkend aangepast. Specifiek handelt het om een update van punt 2, onderverdeling 1 van het DXCC reglement. Voortaan kunnen landen die over een eigen afzonderlijke IARU vereniging beschikken én voorkomen in de lijst "US State Department Independent States in the World" aanspraak maken op een aparte DXCC status.

Markante plekken: het VRT/RTBF-zendstation in Waver

di, 23/01/2018 - 10:53

Heel wat secties hebben de voorbije decennia het VRT en RTBF zendstation in Waver bezocht. Buiten de imposante antennes was ook de zenderzaal bijzonder interessant voor radioamateurs, vooral de "extra large" PA's voor middengolf en kortegolf.

Markante plekken: het VRT/RTBF-zendstation in Waver

di, 23/01/2018 - 10:53

Heel wat secties hebben de voorbije decennia het VRT en RTBF zendstation in Waver bezocht. Buiten de imposante antennes was ook de zenderzaal bijzonder interessant voor radioamateurs, vooral de "extra large" PA's voor middengolf en kortegolf.